Organizacja zawodów

Zawody PiRO organizowane są zgodnie z wytycznymi Kolegium Sędziów PZSS. Obsługa zawodów powoływana jest zgodnie z Regulaminem Kolegium Sędziów PZSS. Zawody, podczas których przeprowadzony będzie Test Klasyfikacyjny, muszą być ujęte kalendarzu WZSS.