Kontakt z nami

Twój status
Proszę obliczyć 1 plus 6.

Czym jest PiRO?

Ideą PiRO jest promowanie celnego, szybkiego strzelania oraz sprawnego posługiwania się bronią krótką. Zawodnicy zmagają się na fabularnych torach, które odtwarzają sceny sytuacyjne użycia broni palnej. Wygrywa zawodnik, który najskuteczniej i najszybciej wykona zadanie strzeleckie zgodnie z opisem toru.

Konkurencja PiRO powstała w 2010 roku na kawie przepisów IDPA. W 2019 roku przepisy konkurencji PiRO zostały odświeżone i dostosowane do nowych standardów oraz oczekiwań zawodników. Zachęcamy wszystkie kluby strzeleckie, zrzeszone w PZSS, do rozgrywania lokalnych zawodów w konwencji PIRO.

PiRO jest oficjalną konkurencją strzelectwa dynamicznego, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Opłaty licencyjne nie są wymagane!